Helaas zijn er nog geen medicijnen ontwikkeld die resulteren in genezing van NET. De medicatie die op dit moment wordt gebruikt is gericht op het remmen van de tumorgroei en het bestrijden van de symptomen van NET.

 

Vind hier meer informatie over indicaties en criteria voor behandeling PRRT.

Stoppen medicatie voor PRRT

De behandeling met Sandostatine LAR® of Somatuline® Autosolution® injecties dient 6 weken voor de PRRT behandeling gestopt te worden*. Indien de patiënt hormonale overproductie heeft (functionele neuroendocriene tumor) dient de behandeling met Sandostatine LAR® of Somatuline® Autosolution® omgezet te worden naar kortwerkende octreotide injecties. Meestal is het mogelijk om tussen de PRRT behandelingen door iedere keer eenmalig een Sandostatine LAR ®of Somatuline® Autosolution® injectie te krijgen voordat wederom overgegaan dient te worden op de kortwerkende octreotide injecties.

De kortwerkende octreotide injecties worden over het algemeen 3 keer per dag toegediend. De dosering hangt af van de klachten die patient ervaart van de hormonale overproductie. De kortwerkende octreotide wordt 24 uur voor de therapie gestopt*, indien klinisch verantwoord en mogelijk. In het algemeen kan op de dag van ontslag uit het ziekenhuis weer gestart worden met de kort werkende injecties.

De overige medicatie kan onveranderd worden door gebruikt, waarbij het gebruik van glucocorticoïden wordt afgeraden.

 

Het stoppen of weer beginnen met de medicatie geschiedt altijd in overleg met een arts.

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.