Bij aanmelding van de patiënt voor de PRRT behandeling bij het PRRT Behandelcentrum Rotterdam ontvangen wij graag de volgende informatie:

 

 • Naam verwijzer
 • Gegevens verwijzende instantie (telefoon- en faxnummer)

 

Gegevens patiënt

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel e-mailadres

 

Wilt u voor een volledige en snelle triage de volgende gegevens bij ons aanleveren:

 

 • Brieven met relevante voorgeschiedenis
 • Pathologie verslag(en)
 • CT-scan of MRI scan (niet ouder dan 3 maanden).
  N.B.: Graag ontvangen we de originele studies in digitale vorm. Alleen een verslag is niet voldoende.
 • 68Ga-DOTATAAT/DOTATOC-PET-scan of Indium-octreotide scan (SRS/Octreoscan) (niet ouder dan 6 maanden).
  N.B.: Graag ontvangen we de originele studies in digitale vorm. Alleen een verslag is niet voldoende.
 • Gegevens cardioloog (brief, echo), indien van toepassing
 • Bloedonderzoek: Natrium, Kalium, Calcium, Fosfaat, Ureum, Kreatinine, eGFR, Alkalische Fosfatase, Gamma GT, ASAT, ALAT, LD, Totaal bilirubine, Albumine, Totaal eiwit, Hb, MCV, Leukocyten en Thrombocyten.
 • Kreatinine klaring, kreatinine en 5-HIAA bepaling in 2 x 24-uurs urine.

 

Op onze contactpagina vindt u ons postadres, faxnummer en telefoonnummer voor vragen met betrekking tot de verwijzing.

Vervolgstappen na aanmelding

Zodra bovenstaande informatie goed door ons ontvangen is, wordt patiënt beoordeeld tijdens onze triage. Mocht er nog informatie ontbreken dan vragen wij de ontbrekende informatie bij de verwijzer op; dit kan vertraging geven voordat de patiënt gezien kan worden. De internist-endocrinoloog en verpleegkundig specialist van het PRRT Behandelcentrum Rotterdam beoordelen de toegestuurde informatie en bespreken deze gegevens bij volledigheid binnen het PRRT team en de MDO-tumorwerkgroep NET (Multi Disciplinair Overleg).

 

Als de PRRT geïndiceerd en mogelijk is, wordt de patiënt door ons rechtstreeks uitgenodigd voor een poliklinische afspraak bij de internist-endocrinoloog in combinatie met een intakegesprek bij de nucleair geneeskunde. Indien de indicatie voor PRRT niet wordt gesteld of een patiënt voldoet niet aan de criteria dan zal dit terug gekoppeld worden aan de verwijzer.

 

Lees hier meer over indicaties en criteria voor behandeling PRRT.

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

 

Ga naar contactpagina voor verwijzers.