Criteria
Jeroen Musch

Het PRRT Behandelcentrum Rotterdam is een onderdeel van de afdelingen Inwendige Geneeskunde (sectie endocrinologie) en Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Hier worden patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) behandeld met PRRT (peptide receptor radionucliden therapie). Voor het starten met PRRT dient u te voldoen aan deze indicaties en aan de onderstaande voorwaarden.

Belangrijkste Inclusie Criteria

 • Inoperabele of gemetastaseerde NET
 • Pathologisch bewezen NET (gewoonlijk graad 1 of 2)
 • Voldoende stapeling in de tumoren op de OctreoScan of Gallium-DOTATAAT/DOTATOC PET-scan of Gallium-DOTATAAT PET-scan
 • Serum-creatinine < 150 umol/l en creatinine klaring , (bepaald in 2 maal 24-uurs urine) >50 ml/min.
 • Hemoglobine ≥ 5.5 mmol/l; Leucocyten ≥ 2*109/l; Thrombocyten ≥ 100 * 109 /l
 • Totaal bilirubine ≤ 3 x bovengrens van normaal
 • Albumine ≥ 30 g/l (of albumine < 30 g/l en normale prothrombine tijd)
 • Recente CT/MRI scan (niet ouder dan 3 maanden) met een meetbare laesie
 • Zelfredzaamheid van de patiënt
 • Levensverwachting is langer dan 3 maanden
 • Karnofsky Performance Score ≥60

 

Voordat kan worden begonnen met de therapie dient de patiënt te stoppen met bepaalde medicatie.

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.