Verwijzer
Sebastiaan ter Burg

PRRT Behandelcentrum Rotterdam is internationaal geaccrediteerd door de internationale vereniging van specialisten op het gebied van neuroendocriene tumoren ENETS. Wij behandelen per jaar ±100 patiënten met positieve resultaten.

 

Voor een PRRT behandeling met positief resultaat is het belangrijk dat u bij een specialist terecht komt
die veel ervaring en specialistische kennis heeft.

 

Ga naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.
De afdeling Inwendige Geneeskunde is medisch verantwoordelijk voor de verpleegafdeling waar de PRRT wordt toegediend. De internist-endocrinoloog treedt op als hoofdbehandelaar gedurende het PRRT behandeltraject in het Erasmus MC.

Wij verzoeken uw verwijzing daarom te richten aan de sector endocrinologie. Van hieruit zal een centrale triage plaatsvinden, waarbij na ontvangst van alle relevante gegevens de patiënt zo spoedig mogelijk zal worden ingepland voor beoordeling en inlichting over de therapie.

Verwijzing kan op de volgende manieren:

  • Een papieren verwijsbrief, klik hier voor onze contact gegevens
  • Verwijzing online via VOLGT NOG – Erasmus MC vernieuwt haar website

Of ga direct naar de contactpagina voor verwijzers.

Voorwaarden behandeling PRRT

Patiënten met zogenaamde somatostatine receptor-positieve tumoren kunnen in principe behandeld worden met PRRT. Meestal zijn dat patiënten met een neuroendocriene tumor (NET). De meeste patiënten hebben een NET van de dunne darm (carcinoïd) of van het pancreas (alvleesklier).

 

Met PRRT worden voornamelijk graad 1 en 2 (d.w.z. relatief langzaam groeiende) tumoren behandeld. Graad 3 tumoren worden in de regel behandeld met chemotherapie, maar onder specifieke omstandigheden kunnen sommige graad 3 tumoren ook met PRRT behandeld worden. Lees meer over de behandeling of meer over de verschillende gradaties van NET.

Indicaties voor starten PRRT

De indicaties voor het starten van PRRT zijn onder andere ziekteprogressie, hoge tumorload en symptomatologie die medicamenteus onbeheersbaar is. In sommige gevallen van inoperabele pancreas NET kan PRRT als inductietherapie toegepast worden, in de hoop dat een tumorverkleining door PRRT chirurgie alsnog mogelijk maakt. In het geval van een succesvolle reactie op de 1e reeks behandelingen kan in de toekomst herbehandeling met PRRT plaatsvinden indien dit weer nodig is.

 

Vind meer informatie over: