Hoe nu verder als ik vier therapieën heb gehad?

Na de vier therapieën wordt u vervolgd op de polikliniek Endocrinologie. U blijft dus bij ons onder controle, in ieder geval na 2 en 6 maanden na de laatste toediening. Op de 6 maanden controle wordt besproken waar de verdere follow-up plaatsvindt. Wij adviseren u wel uw eigen internist oncoloog c.q. endocrinoloog aan te houden, zeker als u op grote afstand van Rotterdam woont.