Sluiten
Sinds 1998 ben ik werkzaam in het Erasmus MC en vanaf 2007 werkzaam als verpleegkundig specialist binnen het centrum voor neuroendocriene tumoren. De patiëntengroep waar ik zorg voor draag bestaat voornamelijk uit patiënten met (neuro)endocriene tumoren. Het zorgdragen voor en coördineren van de triage van nieuwe verwijzingen is een van mijn taken binnen het centrum. In de zorg voor patiënten combineer ik verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. Hierbij ben ik aanspreekpunt voor de patiënt en hun naasten bij (medische) zorgvragen. Ik heb een eigen spreekuur en ik combineer afspraken met de behandelend internist-endocrinoloog en/of chirurg. Daarnaast screen ik op behoefte aan psychosociale ondersteuning, een diëtiste of bijvoorbeeld fysiotherapie. Sinds 2009 verricht ik werkzaamheden als coördinator hercertificering van het ENETS center of excellence, het certificaat dat ons centrum heeft. Daarnaast ben ik betrokken bij de ENETS Nurse Group om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van kennis over neuroendocriene tumoren, het standaardiseren van verpleegkundige zorg en het delen van kennis. Verder geef ik onderwijs aan verpleegkundigen binnen het werkveld endocrinologie en aan collega’s van samenwerkende afdelingen en draag ik bij aan wetenschappelijk onderzoek.