Resultaat

PRRT behandeling in Nederland vindt plaats door toediening van het radioactief gemerkt eiwit Lutetium-177-Octreotaat. In 2008 is er een analyse gepubliceerd van 443 patiënten met NET die in PRRT Behandelcentrum Rotterdam behandeld zijn en bij wie voldoende gegevens beschikbaar waren. Er bleek een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten bij wie de tumor kleiner werd. Bekijk hieronder de resultaten van patiënten die zijn behandeld tussen 2000 en 2013.

 

PRRT behandeling richt zich voornamelijk op verlenging en verbetering van kwaliteit van leven.

 

Resultaten van patiënten die zijn behandeld met PRRT:

  • Er werd een tumorverkleining gevonden bij 39%
  • Stabiele ziekte bij 43%
  • Groei van de tumoren ondanks therapie bij 12% van de patiënten.

De gemiddelde duur van het effect van de therapie was 36 maanden, gerekend vanaf het begin van de behandelingen.

Resultaat positief dankzij PRRT

Er is bewezen dat het bij patiënten die met Lutetium-177-Octreotaat zijn behandeld langer duurt totdat de tumor weer gaat groeien dan bij patiënten die alleen met Octreotide LAR worden behandeld. Verder zijn er sterke aanwijzingen dat patiënten gemiddeld enkele jaren (3-6 jaar) langer leven, dan patiënten die deze therapie niet hebben gehad.

Herbehandeling

Indien patiënten na PRRT toename van ziekte hebben als ze goed hebben gereageerd op de behandeling is het mogelijk om herbehandelingen te ondergaan. Uiteraard moet men dan wel weer aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor de eerste behandeling. In eerste instantie worden 2 behandelingen gegeven, eveneens met tussenpozen van 6-12 weken. Indien hierop goed wordt gereageerd kunnen bij toename van ziekte wederom 2 herbehandelingen worden gegeven.

 

Recent zijn de resultaten uitgezocht van 168 patiënten die zijn herbehandeld en van 13 patiënten die zijn her-herbehandeld. In de eerste groep werd bij 16% tumorverkleining gevonden, stabiele ziekte bij 60% en bij 20% groei van de tumoren ondanks therapie. In de tweede groep was dit 39%, 54% en 8%.

 

De gemiddelde duur van het effect van de 1e herbehandeling was 15 maanden, en van de 2e herbehandeling 14 maanden gerekend vanaf het begin van de behandelingen. Zoals bij elke therapie kunnen er ook bijwerkingen optreden. Lees meer over de bijwerkingen..