Bijwerkingen

Voorafgaand aan de PRRT behandeling krijgen patiënten een medicijn toegediend tegen de meest voorkomende bijwerkingen van PRRT. Iedere patiënt reageert weer anders op de behandeling.

 

Mogelijke bijwerkingen zijn gelukkig vaak van tijdelijke aard.

 

Mogelijke bijwerkingen rond of direct na de behandeling:

  • Vermoeidheid
  • Smaakverandering en verminderde eetlust
  • Misselijkheid (± 25% van de behandelingen)
  • Overgeven (± 10% van de behandelingen)
  • (Buik)pijn (± 10% van de behandelingen)
  • Haarverlies, geen kaalheid (± 65% van de patiënten). Na beëindiging van de behandeling trekt de haargroei weer aan.
  • Hormonale crisis (1%). Bij patiënten met tumoren die zeer veel hormonen maken, kan een tijdelijke verergering van de symptomen optreden. Bij diegenen die dit overkwam, trad snel herstel op na behandeling in het ziekenhuis.
  • Een tijdelijke, geringe, afname in aantal bloedcellen. Een grotere daling in bloedcellen (meestal bloedplaatjes), zodanig dat een geplande nieuwe therapie moet worden uitgesteld, komt voor bij plusminus 5% van de behandelingen met PRRT.

Bijwerkingen PRRT lange termijn

In het PRRT Behandelcentrum Rotterdam zijn inmiddels meer dan 1700 patiënten behandeld. Bij 1.5% van de patiënten werd op langere termijn ernstige bijwerkingen gezien, namelijk ernstige verslechtering van de beenmergfunctie of het ontstaan van leukemie.

Resultaten PRRT Behandeling

Er zijn sterke aanwijzingen dat patiënten die met Lutetium-177-Octreotaat zijn behandeld gemiddeld langer leven. Bekijk de resultaten.