Behandeling

PRRT is een patiëntvriendelijke behandeling van NET. NET is zeldzaam en ook is elke NET weer anders. Voor een behandeling met goede resultaten is het belangrijk, dat u bij een specialist terecht komt die veel ervaring en specialistische kennis heeft.

 

PRRT Behandelcentrum Rotterdam is internationaal geaccrediteerd door de internationale vereniging van specialisten op het gebied van neuro-endcriene tumoren ENETS. Wij behandelen per jaar ±100 binnenlandse en buitenlandse patiënten met positieve resultaten.

 

De keuze van de juiste behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Keuze behandeling

Wanneer genezing niet meer mogelijk blijkt, is de behandeling gericht op het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Welke behandeling het best passend is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Naast de gradatie van de NET is de keuze van behandeling ook afhankelijk van:

  • uw conditie;
  • de groeisnelheid van de tumor en uitzaaiingen;
  • de plaats waar de NET is ontstaan;
  • de omvang van de tumoren;
  • het soort hormoon dat de NET produceert.

Uitleg PRRT behandeling

In principe bestaat de “standaard” PRRT uit 4 behandelingen met tussenpozen van 6 tot 12 weken. In uitzonderingsgevallen moet de behandeling worden uitgesteld of beëindigd om medische redenen.
U wordt aan het begin van de ochtend verwacht op onze afdeling voor opname, als alles goed verloopt gaat u de volgende dag rond het middaguur naar huis. Na behandeling gelden er bepaalde leefregels

Dag van de behandeling

Op de dag van behandeling krijgt u een gesprek met de internist-endocrinoloog. Daarna komt u bij de verpleegkundigen en wordt uw bloeddruk gemeten, de infectiepreventie uitgevraagd en krijgt u een infuusnaald ingebracht. Tevens krijgt u een persoonlijk polsbandje met een klein kastje voor eventuele alarmering en/of als u vragen wilt stellen.
In principe is in de weken voor de therapie bloed afgenomen en zijn de andere controles gedaan. Zo niet, dan zult u daarover in de opnamebrief geïnformeerd worden en vindt de bloedafname alsnog op de dag van de therapie plaats op de prikstraat van het Erasmus MC.

 

De verpleegkundige brengt u naar de therapieafdeling, indien u dit wenst met uw begeleiders. U krijgt dan een rondleiding in de therapieruimte en uitleg omtrent de therapie en radioactiviteit. Rond 10:30 wordt uw bezoek vriendelijk verzocht de afdeling te verlaten.

 

Als iedereen gereed is, wordt gestart met de therapie door de verpleegkundigen. Allereerst krijgen u een medicijn tegen (mogelijke) misselijkheid toegediend. Vervolgens wordt er gestart met de toediening van een oplossing met aminozuren via het infuus. Deze oplossing dient ervoor om de hoeveelheid straling op de nieren te verminderen.

 

Voordat de therapie wordt gestart komt de nucleair geneeskundige bij u langs voor een kort gesprek. De toediening van de stof waar het eigenlijk om gaat, het Lutetium-177-Octreotaat, start een half uur later door de nucleair geneeskundige en neemt ongeveer een half uur in beslag. Het infuus met de aminozuur-oplossing loopt nog 3 uur door. In de tweede helft van de middag wordt het infuus verwijderd door de verpleegkundigen.

Ontslag

Patiënten blijven vanwege de al eerder genoemde wetgeving één nacht opgenomen. De volgende ochtend komt de endocrinoloog bij u langs in uw kamer voor een kort gesprek (u bent immers radioactief).

 

Door de Medisch Nucleair Analytisch Assistent (MNAA) wordt er gemeten hoeveel straling er nog in uw lichaam aanwezig is. Met deze meting wordt de duur van de zogeheten leefregels bepaald. Deze leefregels krijgt u mee naar huis. Voor buitenlandse patiënten of patiënten die op korte termijn gaan vliegen wordt zo nodig een reisverklaring (vliegbrief) opgesteld waarin uw behandeling wordt uitgelegd. Dit geldt ook als u thuiszorg heeft of anderszins verpleegd wordt.

 

Hierna wordt u opgehaald voor een scan. De Lutetium scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. Na controle van de scan door de nucleair geneeskundige mag u rond het middaguur met ontslag.

 

Klik hier voor meer informatie over de opname.