Het PRRT behandelcentrum is onderdeel van de door de ENETS sinds 2009 geaccrediteerde “Center of Excellence”.

 

PRRT Behandelcentrum Rotterdam onderdeel van Erasmus MC

Het PRRT Behandelcentrum Rotterdam is onderdeel van universitair medisch centrum Erasmus MC. Het Erasmus MC breed heeft een instelling brede NIAZ accreditatie verkregen per 7 november 2008. Regelmatig is het Erasmus MC geauditeerd en geaccrediteerd.
 
De afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde is als onderdeel van het PRRT behandelcentrum sinds 2010 NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd.
 
Binnen het Erasmus MC valt de zorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor onder het Erasmus MC kankerinstituut. Daarnaast is het Centrum voor Neuro-Endocriene tumoren benoemd als een van de Academic Centers of Excellence (ACE). ACE staat voor het stimuleren van excellent onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs, maar ook voor het verbeteren van de samenwerking en het stimuleren van innovatie.
 
Het Centrum voor Neuro-Endocriene Tumoren behoort tot het virtuele netwerk van zorgverleners in Europa voor zeldzame solide kankers bij volwassenen: EURACAN (EUropean RAre CANcers). Hierin wordt samengewerkt met lidstaten, de medische gemeenschap en patiëntenorganisaties. Tevens is het centrum terug te vinden op de website van Orphanet. Orphanet is dé referentiebron voor informatie over zeldzame ziekten en werd in Frankrijk opgericht in 1997 tijdens de opmars van het internet om de schaarse kennis over zeldzame ziekten te verzamelen. Sinds 2000 is dit initiatief een Europees ondernemen, ondersteund door subsidies van de Europese Commissie: Orphanet is gaandeweg uitgegroeid tot een consortium van 40 landen, binnen Europa en over de hele wereld.
 

Overige links

NFU Expertise centra
NANETS