ENETS

Het Erasmus MC is in 2010, als een van de eerste zes ziekenhuizen binnen Europa, gecertificeerd als ENETS center of Excellence. ENETS staat voor European Neuroendocrine Tumor Society. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden zoals ENETS deze gedefinieerd heeft voor interdisciplinaire diagnostiek, medische behandeling en nazorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor. Iedere twee weken komt een multidisciplinair team samen en wordt door verschillende specialisten het beste plan voor de individuele patiënt uitgestippeld. Dit team bestaat uit specialisten van de afdelingen endocrinologie, nucleaire geneeskunde, oncologie, endocriene chirurgie, pathologie, radiologie, MDL, pijngeneeskunde, cardiologie, cardiale en thoracale chirurgie, genetica, laboratorium, diëtetiek en psychosociale ondersteuning