Dit NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat is geldig voor alle activiteiten van de afdeling te weten:

  • Diagnostiek en behandeling van patiënten met radiofarmaca,
  • wetenschappelijk onderzoek,
  • onderwijs en opleiding in de Nucleaire Geneeskunde.

De ISO-norm is opgesteld door de International Organization for Standardization. De Nederlandse vertaling van deze norm heeft de naam NEN-EN-ISO. Als vervolg op de NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering van de afdeling in 2010 vindt jaarlijks een controlebezoek plaats door Det Norske Veritas (DNV) Certification B.V. In oktober 2013 heeft de hercertificering audit plaatsgevonden, waarna het certificaat is verlengd tot 28 december 2016.

 

5.6 ISO-certificaat-2013-NL