Levien Willemse

Helaas zijn er nog geen medicijnen ontwikkeld die resulteren in genezing van NET. De medicatie die op dit moment wordt gebruikt is gericht op het remmen van de tumorgroei en het bestrijden van de symptomen van NET.

 

Vind hier meer informatie over indicaties en criteria voor behandeling PRRT.

Stoppen medicatie voor PRRT

Sandostatine LAR of somatuline dient 6 weken voor de therapie gestopt te worden. De patiënt dient geswitcht te worden naar kortwerkende (s.c.) octreotide. Deze wordt 24 uur voor de therapie gestopt, indien klinisch verantwoord en mogelijk. In het algemeen kan op de dag van ontslag uit het ziekenhuis weer gestart worden met de kort werkende injecties.

 

Het stoppen of weer beginnen met de medicatie geschiedt altijd in overleg met een arts.

 

Overzicht stappen PRRT

Voor een visueel overzicht van de verschillende stappen tot na de behandeling bekijkt u de volgende schematische weergaven:

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.