Informatie patiënt en verwijzer

Bij aanmelding van de patiënt voor de PRRT behandeling bij PRRT Behandelcentrum Rotterdam ontvangen wij graag de volgende informatie:

 

  • Brief met relevante voorgeschiedenis.
  • CT-scan (niet ouder dan 3 maanden). N.B.: Graag ontvangen we de originele studies op CD. Alleen een verslag is niet voldoende.
  • Indium-octreotide scan (SRS/Octreoscan) (niet ouder dan 6 maanden). N.B.: Graag ontvangen we de originele studies op CD. Alleen een verslag is niet voldoende.
  • PA verslag.
  • Bloedonderzoek: Natrium, Kalium, Calcium, Fosfaat, Ureum, Kreatinine, Alkalische Fosfatase, Gamma GT, ASAT, ALAT, LD, Totaal bilirubine, Albumine, Totaal eiwit, Hb, MCV, Leukocyten en Thrombocyten.
  • Kreatinine klaring en 5-HIAA bepaling in 2 x 24-uurs urine.

 

U kunt deze informatie per post/koerier toesturen.

Lees hier meer over indicaties en criteria voor behandeling PRRT.

Vervolgstappen na aanmelding

Zodra bovenstaande informatie goed door ons ontvangen en beoordeeld is, ontvangt verwijzer en patiënt een brief of PRRT geïndiceerd en mogelijk is. Als dit het geval is, wordt de patiënt door ons rechtstreeks uitgenodigd voor een intakegesprek. Mocht er nog informatie ontbreken dan vragen wij de ontbrekende informatie bij de verwijzer op.

 

Na het intakegesprek wordt tijdens het MDO-tumorwerkgroep NET (Multi Disciplinair Overleg) bepaald of wordt overgegaan op therapie. Bij acceptatie ontvangen zowel patiënt als verwijzer een brief. Bij afwijzing ontvangt de verwijzer een brief. Dit duurt ongeveer 2 weken.

 

Bij buitenlandse patiënten verwachten wij ook alle bovenstaande informatie. Vervolgens wordt het intern beoordeeld door een supervisor. Mocht er extra informatie nodig zijn, dan wordt contact opgenomen met de verwijzer. Na akkoord ontvangt de patiënt een uitnodiging voor intake en volgt therapie. Dit duurt ongeveer 2 weken.

 

Het kan zijn dat de patiënt op de afdeling endocrinologie van het Erasmus MC geëvalueerd wordt voorafgaand aan de behandeling. Zo nodig kan een deel van het vereiste onderzoek plaatsvinden in het Erasmus MC.

Overzicht stappen PRRT

Voor een visueel overzicht van de verschillende stappen tot na de behandeling bekijkt u de volgende schematische weergaven:

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.