Contact verwijzers
Jeroen Musch

Nieuwe patiëntverwijzingen voor PRRT kunt u sturen naar ons e-mailadres prrt@erasmusmc.nl of naar het volgende postadres:

 

Erasmus MC Kankerinstituut locatie Daniel den Hoed, Afdeling Nucleaire Geneeskunde/PRRT
Prof. dr. D.J. Kwekkeboom, Kamer A0-46
postbus 5201
3008 AE Rotterdam

 

Let op dat u alle benodigde informatie meestuurt.

Vervolg verwijzing

Arts-onderzoekers van het PRRT Behandelcentrum Rotterdam beoordelen de toegestuurde informatie en bespreken deze gegevens bij volledigheid binnen het PRRT team en de MDO-tumorwerkgroep NET (Multi Disciplinair Overleg).

 

Daarna nemen wij contact op om aan te geven of de patiënt een mogelijke kandidaat is voor de therapie. Aansluitend volgt een uitnodiging voor een intakegesprek met de patiënt. Na het intakegesprek wordt bepaald of therapie mogelijk is. Als therapie mogelijk is, wordt een brief gestuurd naar de patiënt met informatie en de eerste therapiedatum.

Overzicht stappen PRRT

Voor een visueel overzicht van de verschillende stappen tot na de behandeling bekijkt u de volgende schematische weergaven:

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.