Sluiten
Marleen Zoetemeijer
Verpleegkundige
Marleen Zoetemeijer is als senior verpleegkundige werkzaam op de Klinische Therapieafdeling Nucleaire Geneeskunde. Na haar diplomering als verpleegkundige in 1982, heeft zij verschillende specialisaties gedaan, waaronder Geriatrie en Oncologie. Na het behalen van de Kaderopleiding Midden Management Gezondheidszorg in Den Haag, is zij als leidinggevende betrokken geweest bij het opzetten/reorganiseren van klinische verpleegafdelingen in diverse academische ziekenhuizen. Naast haar werkzaamheden als verpleegkundige binnen de Therapieafdeling Nucleaire Geneeskunde, coördineert Marleen de 24-uurszorg.
Wat maakt je functie leuk of uitdagend?
Het ondersteunen van de verhuizing in 2014 van de klinische therapieafdeling naar Rotterdam Zuid, heb ik als een uitdaging ervaren.

Wanneer ga jij met een trots gevoel naar huis?
Als patiënten door het geven van goede begeleiding, na hun verblijf bij ons op de therapieafdeling, tevreden naar huis gaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk met de hier geldende regels met betrekking tot stralingsbescherming. Als het toch weer is gelukt, ga ik ook trots en tevreden naar huis.

Wat maakt PRRT Behandelcentrum bijzonder?
Het werkzaam zijn als verpleegkundige binnen een afdeling waar baanbrekend wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, ervaar ik als bijzonder. Ik vind dat ook een van de kerntaken van een academisch ziekenhuis.