Resultaat

PRRT behandeling in Nederland vindt plaats door toediening van het radioactief gemerkt eiwit Lutetium-177-Octreotaat. In 2008 is er een analyse gepubliceerd van 310 patiënten met NET die in PRRT Behandelcentrum Rotterdam behandeld zijn en bij wie voldoende gegevens beschikbaar waren. Er bleek een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten bij wie de tumor kleiner werd. Bekijk hieronder de resultaten van patiënten die zijn behandeld tussen 2000 en 2006.

 

PRRT behandeling richt zich voornamelijk op verlenging en verbetering van kwaliteit van leven.

 

Resultaten van patiënten die zijn behandeld met PRRT:

  • Er werd een tumorverkleining gevonden bij 46%
  • Stabiele ziekte bij 35%
  • Groei van de tumoren ondanks therapie bij 20% van de patiënten.

De gemiddelde duur van het effect van de therapie was 40 maanden, gerekend vanaf het begin van de behandelingen.

Resultaat positief dankzij PRRT

Er zijn sterke aanwijzingen dat patiënten, die met Lutetium-177-Octreotaat zijn behandeld gemiddeld enkele jaren (3-6 jaar) langer leven, dan patiënten die deze therapie niet hebben gehad.

 

Zoals bij elke therapie kunnen er ook bijwerkingen optreden. Lees meer over de bijwerkingen.