Behandeling

PRRT is een patiëntvriendelijke behandeling van NET. NET is zeldzaam en ook is elke NET weer anders. Voor een behandeling met goede resultaten is het belangrijk, dat u bij een specialist terecht komt die veel ervaring en specialistische kennis heeft.

 

PRRT Behandelcentrum Rotterdam is internationaal geaccrediteerd door de internationale vereniging van specialisten op het gebied van neuro-endcriene tumoren ENETS. Wij behandelen per jaar ±100 binnenlandse en buitenlandse patiënten met positieve resultaten.

 

De keuze van de juiste behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Keuze behandeling

Wanneer genezing niet meer mogelijk blijkt, is de behandeling gericht op het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Welke behandeling het best passend is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Naast de gradatie van de NET is de keuze van behandeling ook afhankelijk van:

  • uw conditie;
  • de groeisnelheid van de tumor en uitzaaiingen;
  • de plaats waar de NET is ontstaan;
  • de omvang van de tumoren;
  • het soort hormoon dat de NET produceert.

Uitleg PRRT behandeling

In principe bestaat de “standaard” PRRT uit 4 behandelingen met tussenpozen van 6 tot 12 weken. In uitzonderingsgevallen moet de behandeling worden uitgesteld of beëindigd.

 

De behandelingen vinden over het algemeen plaats op donderdag. Patiënten worden opgenomen tot vrijdagmiddag. U wordt opgenomen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, aangezien er bij PRRT gebruik wordt gemaakt van radioactiviteit. De opnameduur heeft te maken met wetgeving rondom radioactiviteit. Enkele malen per jaar vindt de behandeling plaats op dinsdag met ontslag op woensdagmiddag.

Dag van de behandeling

Op de dag van behandeling krijgen nieuwe patiënten een rondleiding en uitleg over de gang van zaken op de therapieafdeling. Hierna volgt een gesprek met de nucleair geneeskundige, tevens wordt een infuusnaaldje ingebracht. In principe is in de weken voor de therapie bloed afgenomen en zijn de andere controles gedaan. Zo niet, dan vindt dit alsnog op de dag van de therapie plaats. Als iedereen gereed is, wordt gestart met de therapie. Allereerst krijgen patiënten een medicijn tegen (mogelijke) misselijkheid toegediend, vervolgens wordt er gestart met de toediening van een oplossing met aminozuren via het infuus. Deze oplossing dient ervoor om de hoeveelheid straling op de nieren te verminderen.

 

De toediening van de stof waar het eigenlijk om gaat, het Lutetium-177-Octreotaat, start een half uur later en neemt ongeveer een half uur in beslag. Het infuus met de aminozuur-oplossing loopt nog 3 uur door. In de tweede helft van de middag wordt het infuus verwijderd.

Opname en ontslag

Patiënten blijven vanwege de al eerder genoemde wetgeving één nacht opgenomen en kunnen geen bezoek ontvangen. De volgende ochtend worden de patiënten gescand om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen. Hierna volgt een kort gesprek met een arts.

 

In de loop van de middag worden de patiënten ontslagen, nadat er gemeten is hoeveel straling er nog in het lichaam aanwezig is. Met deze meting wordt de duur van de zogeheten leefregels bepaald. Voor buitenlandse patiënten wordt zo nodig een reisverklaring (vliegbrief) opgesteld.

Informatie

Hier vindt u een schematische weergave van de behandeling. Deze kunt u ook gemakkelijk doorsturen naar vrienden en/of familie.

 Infographic-1-Van-diagnose-tot-intake Infographic-2-Intake-&-behandeling