PRRT Behandelcentrum Rotterdam is internationaal geaccrediteerd door de internationale vereniging van specialisten op het gebied van neuro-endcriene tumoren ENETS en uitgeroepen tot “Center of Excellence” voor diagnostisering en behandeling van neuro-endocriene tumoren (NET). Daarnaast is de afdeling per 28 december 2010 NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd.

 

Wij behandelen per jaar ±100 binnenlandse en buitenlandse patiënten met positieve resultaten.

 

Dit NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat is geldig voor alle activiteiten van de afdeling te weten:

  • diagnostiek en behandeling van patiënten met radiofarmaca,
  • wetenschappelijk onderzoek,
  • onderwijs en opleiding in de Nucleaire Geneeskunde.

De ISO-norm is opgesteld door de International Organization for Standardization. De Nederlandse vertaling van deze norm heeft de naam NEN-EN-ISO. Als vervolg op de NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering van de afdeling in 2010 vindt jaarlijks een controlebezoek plaats door Det Norske Veritas (DNV) Certification B.V. In oktober 2013 heeft de hercertificering audit plaatsgevonden, waarna het certificaat is verlengd tot 28 december 2016.

5.6 ISO-certificaat-2013-NL

PRRT Behandelcentrum Rotterdam is onderdeel van Erasmus MC

PRRT Behandelcentrum Rotterdam is onderdeel van universitair medisch centrum Erasmus MC. Het Erasmus MC breed heeft een instellingsbrede NIAZ accreditatie verkregen per 7 november 2008. Op 14 juni 2013 is de heraccreditatie verkregen. De NIAZ accreditatie is geldig tot 1 juli 2017.