Het PRRT Behandelcentrum Rotterdam is een onderdeel van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier worden patiënten met neuro-endocriëne tumoren (NET) behandeld met PRRT (peptide receptor radionucliden therapie). Voor het starten met PRRT dient u te voldoen aan deze indicaties en aan de onderstaande voorwaarden.

Belangrijkste Inclusie Criteria

 • Inoperabele, gewoonlijk gemetastaseerde NET
 • Pathologisch bewezen NET (gewoonlijk graad 1 of 2)
 • Voldoende stapeling in de tumoren op de OctreoScan
 • Serum-creatinine < 150 umol/l en creatinine klaring , bepaald in 2 maal 24-uurs urine >50 ml/min.
 • Hemoglobine ≥ 5.5 mmol/l; Leucocyten ≥ 2*109/l; Thrombocyten ≥ 100 * 109 /l
 • Totaal bilirubine ≤ 3 x bovengrens van normaal
 • Albumine ≥ 30 g/l (of albumine < 30 g/l en normale prothrombine tijd)
 • Recente CT/MRI scan (niet ouder dan 3 maanden) met een meetbare laesie
 • Zelfredzaamheid van de patiënt
 • Levensverwachting is langer dan 3 maanden
 • Karnofsky Performance Score ≥60

 

Voordat kan worden begonnen met de therapie dient de patiënt te stoppen met bepaalde medicatie.

Overzicht stappen PRRT

Voor een visueel overzicht van de verschillende stappen tot na de behandeling bekijkt u de volgende schematische weergaven:

 

Ga direct naar benodigde informatie t.b.v. de behandeling.

Ga naar contactpagina voor verwijzers.